Paide linnaruumi mõ...
 
Notifications
Clear all

[Kleebitud] Paide linnaruumi mõttekojad

14 Postitusi
1 Users
0 Likes
4,995 Vaadatud
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Paide linnapea on kutsunud kokku erinevaid linna arengu valdkondi puudutavad mõttekojad. Linnaruumi mõttekoja esimene kohtumine toimus 5. detsembril Wabalinna majas. Osales 18 inimest, igaüks sai väljendada oma mõtteid ja ideid, neist koorus välja 5 peamist teemat, millega mõttekoda jätkab. Esimene, milles ka Paide linna huvi oli suurim, on Paide keskväljaku teema. Leppisime kokku, et proovime kohtuda 9. jaanuaril kell 18. Igaks juhuks pakun välja ka alternatiivse 10. jaanuari kell 18. Oma osalusest palun teada anda siin: http://doodle.com/poll/et3f9tp8itnzn6hy

Teine, "Paide vanalinn ja miljööalad", prooviks teha esimese kohtumise juba 19. detsembril kell 17.30. Doodle link on siin: http://doodle.com/poll/myrnd6azugr3476a

Kolmas, "Tänavad, võrgustikud", 16 või 17 jaanuar kell 18, doodle: http://doodle.com/poll/we2sv4k9hp9frekh

Neljas, "Rahastus, sanktsioonid", 23 või 24 jaanuar kell 18, doodle:  http://doodle.com/poll/aite6vz7hbd9xnvp

Viies, "Üldvisioon", 20 või 27 veebruar, doodle: http://doodle.com/poll/7ugndgdsxhpsv4ti

 
Postitatud : 6. detsember 2016 10:53
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Foto 5 dets mõttekoja märkmetest.

 
Postitatud : 7. detsember 2016 10:22
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Täna kell 17.30 toimub Wabalinna majas linnaruumi mõttekoda teemal "Miljööalad ja vanalinn".

Jutuks tuleb kindlasti see, kas lisaks toetamistele ja nõustamisele oleks nüüd paras aeg hakata majaomanikelt ka rohkem ja jõulisemalt nõudma.

Endiselt on päevakorras see, et millises seisus on Paide linna miljööväärtuslike ehituspiirkondade teemaplaneering. Hetkel on olemas ainult ehitusmäärus, kus on nn miljööalad kirjas aga see ei ole tegelikult õiguslikult siduv. Õiguskantsler on ammu selgitanud, et sellised piirangud saab kehtestada ainult planeeringuga.

Vanalinna ja miljööalade no kohaturundus on veel omaette teema.

Jutuks on olnud ka nn restaureerimistoetuste kord. Kas praegune on hea, kas keskenduma peaks mitme asemel ühele-kahele suuremale objektile?

Kuidas on miljööpiirkondade avaliku ruumiga (valgustud, tänavakatted, reklaamindus jms) - kas linnavõim saaks nö kontekstki loomisega omanikele appi tulla?

Kui päriselt hakkab juhtuma see, et järjest tuleb vanalinnas hakata maju lammutama, sest nad lihtsalt kukuvad kokku ... siis kas meil on plaan, et mis edasi saab? 

Oodatud on ka muidugi muud teemaga seotud jutud.

 
Postitatud : 19. detsember 2016 12:19
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

19. detsembri kohtumisel arutasime vanalinna ja miljööalade teemat, kokkuvõte on selle postituse manuses (pdf).

 

Järgmine kohtumine toimub 9. jaanuaril kell 18 Wabalinna majas. Teemaks on keskväljak. Arutelu aitab vedada Koit Ojaliiv (KUU arhitektuuribüroo).

 
Postitatud : 4. jaanuar 2017 09:57
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Teadmiseks ka juurde üks haldusreformi käigus kokku lepitud investeeringukava, millest on näha et kui palju ja mille jaoks on lähiajal Paides plaanis linnaruumi panustada:

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku

ühinemislepingu lisa 3

 

Investeeringuprioriteedid ühinevates omavalitsustes

 

 

Investeeringu objekt

Maksumus kokku

Sh KOV osalus

Investeeringu kavandatav aeg

Paide linn

 

 

 

* Tööstuse ja Pärnuvälja tänavad

994 922

149 238

2017

* Sadevee trasside rekonstrueerimine

100 000

50 000

2017

* Keskväljaku rekonstrueerimine

513 350

77 000

2018

Järve tee kergliiklustee valgustus

83 000

83 000

2019

Lai 33 katuse rekonstrueerimise II etapp

52 000

52 000

2017

* Paide Põhikooli väljaehitamine

6 691 000

1 691 000

2017-2020

Teede ja tänavate rekonstrueerimine

998 300

998 300

2017-2020

Pärnu tänava rekonstrueerimine

388 000

388 000

2017

Tallinna tänava rekonstrueerimine

250 000

250 000

2018

Kultuurikeskuse rekonstrueerimine

400 000

200 000

2017-2020

Paide Sookure Lasteaia tehnosüsteemide (küttesüsteemide) rekonstrueerimine ja sokli soojustus

225 000

225 000

2018

 

 

 

 

 * investeering tehakse projekti kaasfinanteeringuna positiivse rahastamisotsuse korral

 
Postitatud : 4. jaanuar 2017 10:58
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Lisan 2014. aastal toimunud memo ühe keskväljaku teemalise arutelu kohta. Tookord pidi asi edenema EV100 arhitektuurikonkursini, ent see jäi siiski ära.

 
Postitatud : 4. jaanuar 2017 11:59
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

2008. a juunikuus arutas Paide linnavolikogu keskväljaku ja lähiümbruse ümberehituse eskiislahendust. Kui algselt ka otsustati asjaga edasi minna, siis hiljem jäi asi katki, peamiselt selle tõttu, et üks osa avalikust arvamusest oli väga kriitiline.

Tolleaegsed Järva Teataja artiklid:

"Keskväljakul võtab võimust keskaeg"

"Keskväljakust saagu esindusväljak"

"Linnasüda kujundab omalinnatunnet"

 

Panen siia üles ka sel ajal koostatud eskiislahenduse:

 

 

 
Postitatud : 5. jaanuar 2017 12:15
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

9. jaanuari mõttekojas osales 12 inimest, memo on pdfina allool.

Panen siia üles ka keskväljaku plaani, kasvõi selleks et soovi korral saaks seda välja printida ja sinna ise oma ideid peale joonistada.

Ja lõppu ka pdfina Koidu tehtud ettekande, kus on natuke teooriat, siis ka Rapla keskväljaku uuest projektist ja lõpus Paide keskväljakuga seoses pilte ja kaarte.

 
Postitatud : 12. jaanuar 2017 13:18
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

16. jaanuari teede, tänavate ja võrgustike teemalise mõttekoja memo ja teedeehituse kaart allpool:

 

 
Postitatud : 17. jaanuar 2017 12:54
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Panen siia üles veel üht-teist asjakohast varasemast ajast.

Rohkem kui 10 aastat tagasi toimus tegelikult üks esimesi vanalinna arenguga seotud mõttekodasid, mille algatas Ühendus Weissenstein, tuues tol ajal Vee tänaval tegutsenud Pizzakohviku kaminasaali kokku linnakodanikud ja linnavalitsuse esindajad. Tolleaegset mõttekoda nimetasime Kodanike Klubiks. Kohtumised toimusid 2005. a novembrist kuni 2006. a jaanuari keskpaigani. Muuhulgas valmis kohtumiste tulemusel vanalinna arenguvisioon, läksid käima vanalinna konverentsid, asutati ka Paide SRIK ja võeti 2007. a kasutusse Tallinna 9 ja 11 majad.

Tolleaegsest Kodanike Klubi kohtumisest saab lugeda Weissensteini vanast foorumist. Samast foorumist näeb lähemalt ka vanalinna visiooni sündimise lugu.

 

Järgmine sarnane algatus oli 2011. aastal, mil tuli kasutusse sõna "Wabalinn Paide". Tegu oli Ühendus Weissenstein projektiga "Kogukondlik ja kestlik Paide", mille käigus prooviti tuua kokku linnakodanikud, et arutada samuti linna arenguga seotud erinevate teemade üle. Kohtumiste tulemusel sündisid mitmed kirjalikud visioonid. Kohtumised toimusid Paide kogukonnakeskuses, mis varsti pärast seda saigi uueks nimeks "Wabalinna maja". Linnakogukonna arendamisega seotud arutelud hakkasid pärast seda majas toimuma üsna regulaarselt. Tutvuda saab asjaga projekti jaoks eraldi loodud blogilehel, kus on üleval ka natuke laiem visioon säästvast ja kestlikust Paidest.

 

Ka Paide jõe teemal on varem olnud mõtteid ja arutelusid. Vana jõesängi kõrgusmärkide märkimisest 2004. aasta mais on ülevaade jälle W vanas foorumis, ühes vanas fotoalbumis on ka kogutud pilte ja kaarte jõe kohta.

 

2005. aastal kogusin kunagi materjale selle kohta, et mida omaaegne Restaureerimisvalitsus 1970-tel keskväljakust mõtles.

 

Ja lõppu veel üks viide fotodele, mis tehtud 2006. aastal Paide linnavolikoguga Soome linna Porvood külastades. Puitasum võib väga hea välja näha küll.

 
Postitatud : 18. jaanuar 2017 10:51
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

23. jaanuaril toimunud mõttekoja "Rahastus ja sanktsioonid" memo leiab altpoolt, lingin siin ka mõttekojas jutuks olnud uuringule"Eraomandis oleva kinnismälestise hoidmine".

Linnaruumi kokkuvõttes mõttekoda "Üldvisioon" ei toimu jaanuaris, otsustasime vahepeal võtta natuke rohkem aega kokkuvõtete tegemiseks ning korraldada see kas 20. või 27. veebruaril, vastavalt sellele kuidas doodles osalussoovid märgitakse: http://doodle.com/poll/7ugndgdsxhpsv4ti

 

 
Postitatud : 27. jaanuar 2017 12:16
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Viimane linnaruumi mõttekoda "Üldvisioon" toimub 20. veebruaril kell 18 Wabalinna majas.

Võtame kokku seni arutatu (seepärast võiks enne kohtumist üle vaadata senised memod), vaatame kuivõrd üheks tervikuks see kujuneb, täiendame kui vaja ja proovime seada konkreetsed eesmärgid, et kokkulepitu saaks ellu viidud.

 
Postitatud : 17. veebruar 2017 10:33
(@admin)
Postitusi: 0
Foorumi liige Admin
Topic starter
 

Üks ring on linnaruumi mõttekodade kohtumistega peale tehtud. Kõik linnapea mõttekojad esitavad oma kokkuvõtted 13. märtsi mõttekodade juhtgrupi kokkusaamisel. Linnaruumi mõttekoja viimase kohtumise kokkuvõte, mis seal esitatakse asub siin:

 

 
Postitatud : 9. märts 2017 11:59
Share: