Mõned Paide jaoks olulised daatumid


1265 Kindluse ehitamine
1291 Wittenstein (Weissenstein) sai linnaõigused
1343 Jüriöö eestlaste vanemate tapmine Paide kindluses
1398 Linnaõiguste laiendamine
1558 Venelased põletavad linna (Liivi sõda)
1560 Venelased piiravad linna 5 nädalat, vallutada ei õnnestu
1562 Rootslased vallutavad linna poolakatelt
1571 Venelased piiravad linna 30 nädalat
1573 Ivan Julm vallutab Paide, linn hävitatakse täielikult, paljud hukatakse
1581 Rootslased vallutavad linna
1591 Linn on veel suuresti üles ehitamata
1602 Poolakad vallutavad linna
1604 Rootslased piiravad linna
1608 Rootslased vallutavad linna
1636 Linn läheb Mäo mõisale, Paide linnaõigused piiratud
1696 Linnakodanike pingutuste tulemusel vabaneb linn Mäo mõisa alt
1703 Paide hävitatakse taas (Põhjasõda), linn taas Mäo mõisa all
1773 Rajatakse Reopalu kalmistu, linna matmine keelustatakse
1783 Katarina II annab Paidele kreisilinna staatuse
1784 Kinnitati Paide uus linnavalitsus
1786 Keskväljakule ehitatakse uus kirik
1789 Linna territoorium vabastatakse täielikult Mäo mõisa alt
1789 Kinnitatakse ametlikult Paide linnapiir
1789 Valmib kreisikohtu hoone (Tallinna 18)
1789 Valmib kreisikoolimaja (Tallinna 6)
1789 Valmib magasiait (Tallinna 29)
1796 Asutatakse Kodanike Klubi ehk Bürgemusse
1835 Paide vaestemajas alustatakse eestikeelse hariduse andmist
1845 Põles keskväljaku kirik
1848 Kirik taastati
1862 Vallimäele ehitati Vene kirik
1897 Vallimäe korrastamine ja Pika Hermanni taastamine
1898 Pärnu tänavale rajati pärnaallee ja Tallinna tänavale kaseallee
1900 Valmis Türi-Paide raudteelõik
1900 Hakati välja andma kolmekeelset ajalehte “Paide Teataja”
1902 Võeti vastu Paide linna ehitiste seadlus
1902 Valmis Paide linna tapamaja
1902 Kõnniteed kaeti paeplaatidega, paigaldati gaasilambid
1904 Asutati Järvamaa Muinasasjade Selts
1905 Avati Paide Muuseum
1906 Valmis kivist tuletõrjedepoo Laial tänaval
1907 Esimene Järva laulupäev Paides
1907 Valmis kivist laohoone hobusetallidega (Tallinna 9)
1910 Valmisid kaks kivist koolimaja (Pärnu 53 ja Posti 12)
1910 Planeeriti ja rajati Peetri park
1910 Valmis kivist kabel Reopalu kalmistul
1910 Valmis hoone, mis hiljem metodisti kirik
1920 Keskväljakul ehitati elamu ümber ühekordseks raekojaks
1925 Raekojale ehitati teine korrus
1929 Valmis rahvamaja
1932 Rahvamaja taha ehitati laululava