Tallinna 16

Esimesed teated Tallinna tänav 16 asuva krundi kohta pärinevad 1698. a, mil territoorium koos laguneva majaga kuulus kingsepp Jürgeni lesele. 18. saj keskel oli krundi valdaja pastor Schwabe. Tallinna tänava hoone on ehitatud 18. saj lõpul ning kuulus perekond Silskyle. 19. saj teisel poolel on hoone  seotud kahe legendaarse Paide linnaarstiga. Esmalt tegutses majas  dr Carl von Schnell, kes tuli arstiks 1854. a. Ta oli 1860ndatel tegutsenud  Paide ämmaemandate kooli eestvedaja. Sajandi lõpus elas hoones  Paide linnaarst dr William Grohmann (1836-1909). 1920-30ndatel kuulus hoone Johannes Leithammeli perekonnale. Majas peeti kauplust.  Nõukogude ajal asus majas Paide sõjakomissariaat. Alles  viimaste aastate remonttööde käigus on hoone kaotanud  oma sümmeetrilise plaanilahenduse ja keskel asuva mantelkorstnaga köögi. Õueansamblisse kuuluvad majandushooned on hästi säilinud.

Tallinna tänav 18

Arhitekt J. C. Mohri tüüpprojekti järgi varaklassitsistlikus stiilis 1790. a valminud kohtuhoone pidi hõlmama kõiki kreisilinnas ettenähtud ametiasutusi – kreisikohtu kantseleid, istungite saali, linnafoogti kantseleid, kassat, arhiivi ja vangikambreid. Selleks ehitatud maja on kahekorruseline sümmeetriline hoone. Peafassaadi liigendab eenduv keskrisaliit, hoone kesktelge kroonib kolmnurkfrontoon. Algne plaanilahendus oli rangelt sümmeetriline.

Eksterjööris on säilinud peafassaadi keskrisaliit, mida raamistavad rustika-liseenid, katuse kivikarniis, korrustevaheline vöö ja avade lai krohviraamistus. 1925. a pärinevad II korruse sepisvõrega konsoolrõdu peasissepääsu kohal, kaarja valgmikuga peaukse ava, dekoratiivsed reljeefsed väljad kahel pool portaali.

Interjööris on säilinud I korruse rist- ja silindervõlvidega laed ning 1925. a pärinevad peatrepp, vestibüüli geomeetrilised postamendid, kaarja nishiga rippkonsoolid trepikojas, astmeline trepibarjäär II korrusel ja tahveluksed. 1924-25. a kohandati hoone arhitekt T. Mihkelsoni projekti järgi linna algkooliks. Hoone Laia tänava poolsele nurgale ehitati juurde kahekorruseline tiib jalutuskoridori ja klassiruumidega. Peahoones asendati puittrepp avara kivist peatrepiga, mis hoovi pool moodustas kaarja väljaehitise. Endisele varaklassitsistlikule fassaadile lisati art déco elemente.

1978.a, mil hoones tegutses Paide II Keskkool,  liideti 1925. a juurdeehitusele 2-korruseline saal-võimla ja klassiruumide plokk. Aastatel 1998-2000 hoone restaureeriti ja taastati ehitise algne kohtuhoone funktsioon.

Print Friendly, PDF & Email

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga